اھمیت رنگ بندی در طراحی وب

tn-for-youtube
رنگ ھا و معانی آنھا :
رنگ سبز و سفید با ھم ترکیب مناسبی بوجود می آورند اما در ژاپن یک میخک صد پر سفید نشان مرگ است و در چین کلاه سبز به معنای خیانت یک زن به شوھرش معنی میدھد . کلاه سبز با میخک سفید نشان زیبایی برای لوگوی یک شرکت نمیتواند باشد . گرچه سبز رنگ آرامش بخش است ( بھمین دلیل در بیمارستان ھا استفاده میشود ) و در ضمن رنگ سبز راحت تر از بقیه رنگ ھا در چشم انسان آنالیز میشود .

ترکیب ھای گوناگون رنگ سبز معانی گوناگونی میدھد . ترکیب سبز و زرد کمترین طرفدار را بین بینندگان دارد قرمز برای افزایش فشار خون و سرعت ضربان قلب استفاده میشود . افرادی که در محیط قرمز کار میکنند معمولا سریعتر کار میکنند ، اما اشتباھاتشان در کار بیش از دیگران است . این رنگ امیال درونی مثل اشتھا ، بی قراری و تنش عصبی را افزایش میدھد ایجاد یک سایت با دو رنگ آبی کمرنگ و قرمز کمرنگ ایده بسیار ضعیفی است .رنگ قرمزملایم طولانی ترین طول موج را داراست و آبی ملایم کوتاه ترین را . ھنگام نگاه کردنانسان به این دو رنگ ، لنز چشم برای تنظیم زوم تغییر اندازه میدھد .

اما چون فرکانس ھای رنگی این دو رنگ با ھم خیلی تفاوت دارد باعث خستگی چشم و ایجاد سردرد برای بیننده میشود سایت ھایی که از از سایه ھای گوناگون آبی یا رنگ آبی و سفید استفاده میکنند بیشتر از بقیه ، مردم پسند بنظر می آیند . چرا ؟ آبی آرامش ، استواری ، امید داشتن و دانایی و بخشندگی را عرضه میدارد . مردم ذاتا به سایت ھای آبی رنگ سریعتر اعتماد میکنند متن ھای آبی رنگ بیشتر در ذھن مردم به یاد میماند . ترکیب آبی و سفید و بنفش نجابت و اصالت را در ذھن انسان میسازد خدا را شکر که سایت ھای زرد رنگ زیاد نیستند . با وجود اینکه رنگ زرد نشان از جمع شدگی و تمرکز است ، اما بسیار سخت و مشکل در چشم آنالیز میشود .

رنگ اطاق را زرد کنید: نتیجه این میشود که بچه ھا گریه بیشتری میکنند و بزرگتر ھا سریعتر عصبانی میشوند رنگ زرد یک رنگ حسی و چشم فریب است و استفاده آن در میزان کم بسیار جذاب و خوش دید خواھد بود بذار کمی درباره نارنجی حرف بزنیم ،نارنجی باعث میشه که اجناس گرون قیمت در نظر افراد مناسب و خوب جلوه کند . نارنجی روشن تر سخت تر در چشم دیده میشود . و به عنوان متن ھا و بک گراند صفحه پیشنھاد نمیشود . مقدار کمی نارنجی کمرنگ میتونه کمک کنه که یه سایت شاد و دلچسب بسازید عمل و عکس العمل :رنگ روی حس ما و ادراک ما و عکس العمل ما تاثیر میگذارد . یک بیننده با آگاھی از سایتتان وارد سایت شما شده است ، حال شما باید او را ھمچنان سر شوق نگه دارید .شما ۸ الی ۱۰ ثانیه وقت دارید تا او را از لحاظ بصری جذب کنید .

با استفاده از رنگ شما میتوانید حس خوش آمد گویی و راحتی و اعتماد را به بیننده منتقل کنید . اگر شما گرافیک ھای یک سایت را تغییر دھید در اصل زبان گفتگوی تصویری آن را عوض کرده اید و بدین سان است که عکس العمل متفاوتی از بازدیدکننده سایت سرمیزند قرار دادن یک محصول که با آب سر و کار دارد (مثل لباس شنا و … ) در زمینه بنفش و نارنجی قدرت فروش آن را کاھش میدھد . رنگ ھای بنفش و نارنجی بطور سریع با آب و طبیعت ارتباط ندارند و یک ادراک غلط به بیننده منتقل میکنند . قرار دادن ھمان محصول در رنگ آبی یا سبز باعث افزایش جذابیت آن محصول میشود . سایت ھایی که اصطلاحاً سایت ھای رنگین کمانی ھستند و از ھمه جور رنگ در ھم استفاده کرده اند کمترین زمان بازدید توسط بیننده ھا را دارند و بیننده خیلی سریع ازین سایت ھا خارج میشود زیرا چشم برای دیدن رنگ ھای گوناگون زوم ھای گوناگونی میکند و زود خسته میشود (سایت ھایی که رنگ سفید در آنھا غالب است و مقدار خیلی کمی از دیگر رنگ ھا در آن در بخش ھای گوناگون دیده میشود جزو این دسته نمیشوند).

ھر چه تعداد رنگ ھا کم شود مدت زمان ماندن بازدید کننده در صفحه زیاد میشود . یک نکته در استفاده از رنگ‌ھای گوناگون اینه که حداکثر از ۵ رنگ استفاده کنید و آنھا را ھمگی از رنگ ھای گرم یا سرد استفاده کنید و زمینه را سفید بگذارید . این کار چشم ھا را خسته نمیکند و سایت‌ھای کودکان که میخواھند با استفاده از رنگ ھای گوناگون محیط شادی را ایجاد کنند اگر ازاین روش استفاده کنند فروش بھتری دارند رنگ ھای گرم و سرد :رنگ ھای گرم تشکیل شده اند از : زرد ، نارنجی ، قھوه‌ای، زرد-سبز و نارنجی- قرمز . یعنی رنگ ھایی که با پاییز در تعامل ھستند . بطور کلی رنگ‌ھای گرم گرایش به ھیجان و تکاپو دارند .

بسیاری از مردم مقدار کم از این رنگ ھا را می‌پسندند . بنفش و سبز رنگ ھای واسط ھستند که نه گرم و نه سردند و وابسته به میزان رنگ قرمز یا زردی ھستند که در رابطه با رنگ آبی در آنھا بکار رفته است . اگر رنگ آبی آن کم تر باشد بیشتر شبیه رنگ ھای گرم بنظر میرسد رنگ ھای سرد عبارتند از : آبی ، سبز ، صورتی ھا ، بنفش ھا ، آبی-سبز ھا ، سرخابی‌ھا و آبی-قرمز ھا . رنگ ھایی که بیشتر با بھار و تابستان در تعامل ھستند . رنگ ھای سرد آرامش بخش ھستند و محبوبیت بیشتری نزد مردم دارند . طراحی یک سایت با رنگ‌ھای گرم و سرد باعث گیج شدن بیننده میشود و باعث میشود سایت شلوغ و بی نظم و غیر قابل اعتماد جلوه کند . طراحان سایت معمولا متوجه نمیشوند که ترکیب رنگ‌ھایشان گرم و سرد است . استفاده از چرخه رنگ ھا مفید است . دایره رنگ رنگ ھای اصلی ( آبی و قرمز و زرد) و رنگ ھای ثانویه ( نارنجی و سبز و بنفش) را نشان میدھد ترکیب دو رنگ اصلی یک رنگ ثانویه میسازد . تمامی رنگ ھا از ترکیب سیاه و سفید با رنگ ھای اصلی بوجود آمده اند

ارسال یک دیدگاه

6 + دو =

مراجعه به بخش پروژه های انجام شده اینجا کلیک کنید

Pin It on Pinterest

Share This